Photon Icon Installation view5_WEB

Instal­la­ti­on view: Bea­te Güt­schow, Flo­ri­an Kuhl­mann, Achim Mohné